Семей ядролық қауіпсіздік аймағы туралы


Қазақстан Республикасының 2023 жылғы 5 шілдедегі № 16-VIII ҚРЗ Заңы еліміздің заңнамалық жүйесіне елеулі өзгерістер енгізген негізгі нормативтік құқықтық акт болып табылады. Құқықтық тәртіпті жетілдіруге және заманауи сын-қатерлерге бейімделуге бағытталған бұл заң қоғам мен экономиканың түрлі салаларын қамтиды.

№ 16-VIII ҚР Заңының негізгі мақсаты – азаматтарды құқықтық қорғауды жақсарту, экономика саласындағы ашықтық пен әділдікті қамтамасыз ету, сондай-ақ мемлекеттік басқару тетіктерін оңтайландыру. Бұл заң өз мәні бойынша елдің тұрақты әлеуметтік-экономикалық дамуына қолайлы құқықтық ахуал жасауға ұмтылады.

Жаңа нормалар мен нормаларды енгізу арқылы № 16-VIII ЗРК Заңы Қазақстан Үкіметінің қоғамның заманауи қажеттіліктеріне және әлемдік үрдістерге сәйкес заңнаманы үнемі жетілдіруге ұмтылысын көрсетеді. Бұл заң экономикалық өсуге жәрдемдесетін және қоғамның барлық мүшелерінің құқықтары мен мүдделерінің қорғалуын қамтамасыз ететін тұрақты және болжамды құқықтық ортаны дамытудың негізін қалады.

Қазақстан Республикасының 2023 жылғы 5 шілдедегі № 16-VIII ҚР Заңы