Талдау жұмыстарын жүргізуге арналған жабдыққа профилактикалық қызмет көрсету


03 Ақпан 2023

 

Ғылымдағы кез келген бағыттың маңызды құрамдас бөлігі – талдау жұмыстарының сапасы, соның ішінде ол қолданылатын жабдықтың жұмыс істеу қабілеттілігіне байланысты болмақ.

Жаңа күнтізбелік жылдың басталуы бюджеттік және шарттық бағдарламалар бойынша жұмыстардың басталатынын, демек талдау қызметі басталар алдында жабдықты тиісті түрде дайындау қажеттігін де білдіреді.

2023 жылғы қаңтарда РҚЭИ филиалының жұмыскерлері талдау жабдықтарына алдын ала жөндеу және баптау жұмыстарын жүргізді, олар өз кезегінде филиал зертханаларының кіші ғылыми қызметкерлерін оқытумен қатар жүрді. Оқытудың практикалық бөлімінде ақаулардың тән себептері, олардың белгілері және соңғы пайдаланушыға қол жеткізімді өздігінен жою тәсілдері қарастырылды.

ҚР ҰЯО РМК РҚЭИ филиалы үшін мұндай қызмет тізбесі өте ауқымды және қоршаған орта объектілерін талдаудың түрлі әдістерін қамтиды. Бұл –рентгенфлуоресцентік талдау (РФТ), индуктивті байланысқан плазмамен атомды-эмиссиялық (ИБП-АЭС) және масс-спектрометрлік (ИБП-МС) әдістермен элементтік құрамды анықтау, жартылай өткізгіш альфа- және гамма-спектрометрлік, сондай-ақ сұйық сцинтилляциялық бета-спектрометрлік әдістер жататын иондаушы сәулеленуді тіркеудің әртүрлі әдістері.

Аталған талдау түрлері баптау және жоспарлы жөндеу үшін жоғары технологиялық жабдықты пайдалануды талап етеді, оған әрдайым арнайы дағдылар мен білім қажет. Бүгінгі таңда Радиациялық қауіпсіздік және экология институты филиалының аппаратуралық паркі шамамен 100 бірлікті құрайды.

 

 

 

 

 

 

 

ИРБЭ научно-исследовательское оборудование РГП НЯЦ РК рентгенофлуоресцентный анализ цитогенетический анализ спектральный анализ сейсмограмм исследовательские лаборатории атомно-эмиссионный анализ жидко-сцинтилляционная бета-спектрометрия высокотехнологичное оборудование