Іске асыру мерзімі 12 ай 2020-2022 жылдарға арналған ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық жобалар бойынша гранттық қаржыландыруға арналған конкурс (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Ғылым комитеті төрағасының 2020 жылғы 30 сәуірдегі № 62-нж бұйрығы)


Жобаның атауы

Ғылыми жетекші

Жоба туралы ақпарат

АР08956577 «Ертіс өзенінің экологиялық жай-күйін бағалау

Айдарханов Асан Оралханұлы, 1979 ж.т., биология ғылымдарының кандидаты, мамандығы – «Радиобиология»,  6D060800 – «Экология» мамандығы бойынша философия докторы (PhD), Author ID, Scopus 55783316600 Researcher ID Web of Science ABF-3872-2021 ORCID ID 0000-0003-3047-586X Researcher ID in Publons ABF-3872-2021

АР08956577.pdf

AP08956713 «Техногенді тритийдің өсімдік шаруашылығы өнімімен жинақталуы кезінде халыққа түсетін дозалық жүктемені бағалау үшін оның радиациялық-гигиеналық қауіптілігін зерттеу»

Ларионова Наталья Владимировна, 1981 ж.т., биология ғылымдарының кандидаты, мамандығы – «Радиобиология», 6D060800 – «Экология» мамандығы бойынша философия докторы (PhD), Author ID, Scopus 55236881800 Researcher ID Web of Science AAQ-7903-2020 ORCID ID 0000-0002-4690-4414 Researcher ID in Publons AAQ-7903-2020

AP08956713.pdf

AP08856481 «Өсімдік жамылғысының радиациялық жай-күйін оның ауыл шаруашылығы мақсатындағы тұрғысынан бағалау»

Ларионова Наталья Владимировна, 1981 ж.т., биология ғылымдарының кандидаты, мамандығы – «Радиобиология», 6D060800 – «Экология» мамандығы бойынша философия докторы (PhD), Author ID, Scopus 55236881800 Researcher ID Web of Science AAQ-7903-2020 ORCID ID 0000-0002-4690-4414 Researcher ID in Publons AAQ-7903-2020

AP08856481.pdf